Teritoria umění

Vědecká konference doktorandů AMU
2. prosince 2014
Galerie HAMU (Malostranské náměstí 13)

Srdečně vás zveme na doktorandskou konferenci Teritoria umění, kterou pořádá Akademie múzických umění v Praze 2. prosince 2014 v Galerii HAMU.

Program

8:45 - 9:00 Registrace
9:00 Slovo rektora
9:15 - 10:45 Blok 1, předsedající Ladislav Šerý
  1. Štěpán Pácl, Slovo v prostoru (Scénické řešení a divácký prožitek v dramatu) více
  2. Markéta Jindřichová, Za hranice (klasické) adaptace – analýza adaptačního procesu: Tristram Shandy – L. Sterne x M. Winterbottom více
  3. Petr Zvěřina, „Crippled time“ – problematika časové strukturace v hudbě Mortona Feldmana více
10.45 - 11.00 Přestávka s občerstvením
11:00 - 12:30 Blok 2, předsedající Martina Musilová
  1. Daniela Machová, Český fenomén „taneční“ z pohledu sociálních funkcí ve společnosti ve 20. a 21. století více
  2. Lukáš Brychta, Typologie diváckého zájmu v imerzivním divadle více
  3. Eliška Děcká, Skutečné a imaginární komunity animovaného filmu více
12.30 - 14.00 Přestávka na oběd (není součástí)
14:00 - 15:30 Blok 3, předsedající Ivana Bažantová
  1. Viktor Hruška, První (a nezvěstná) česká učebnice harmonie více
  2. Petra Hanušková, Stanislavského metoda v padesátých a šedesátých letech více
  3. Jakub Felcman – Jakub Jiřiště, Kritický výbor českých samizdatových a exilových publikací 1948-89 více
15.30 Zakončení konference

Místo

Konference se bude konat v Galerii HAMU (pozor: není to GAMU) na adrese Malostranské náměstí 13, Praha 1.