TERITORIA UMĚNÍ 2017

Vědecká konference doktorandů českých a slovenských
uměleckých škol AMU, UMPRUM, AVU, JAMU a VŠMU.

Pořádá Akademie múzických umění v Praze.

MÍSTO A KONTAKT

Místo

Galerie HAMU
Malostranské náměstí 13, Praha 1

Datum a čas

23. května 2017
9.30–16.30

Kontaktní osoba

Jan Jiřík, Ph. D.
jan.jirik@amu.cz