TERITORIA UMĚNÍ 2017

Vědecká konference doktorandů českých a slovenských
uměleckých škol AMU, UMPRUM, AVU, JAMU a VŠMU.

Pořádá Akademie múzických umění v Praze.

PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY

Sborník z konference 2014

Sborník z konference 2014

Sborník z konference 2015

Sborník z konference 2015

Sborník z konference 2016

Sborník z konference 2016