TERITORIA UMĚNÍ 2017

Vědecká konference doktorandů českých a slovenských
uměleckých škol AMU, UMPRUM, AVU, JAMU a VŠMU.

Pořádá Akademie múzických umění v Praze.

PROGRAM

9.30–10.00 registrace
10.00–10.30 úvodní slovo rektora AMU Jana Hančila
prezentace Centra doktorských studií AMU

1. Blok - předsedající Marek Hlavica

10.30 Barbora Etlíková (DAMU) Divadelní kritika tištěná a konverzační?
11.00 Radim Procházka (FAMU) Chtěl si zrovna dojít uvařit kávu, když zazvonil telefon aneb Deníček zúčastněného pozorovatele jako funkční metoda výzkumu kinematografie
11.30 Zuzana Rafajová (HAMU) Problematika zápisu tanečních děl 19. století
12.00–13.30 přestávka na oběd

2. Blok - předsedající Daniela Jobertová

13.30 Jitka Vrbková (JAMU) K problematice divadla herců s mentálním handicapem aneb Maminko, jsi důležitá jako šraňky v tunelu!
14.00 Michal Adamovský (FAMU) Aktuální otázky fotografie a práva
14.30–14.45 prezentace Performance Philosophy
14.45–15.00 přestávka s občerstvením

3. Blok - předsedající Cyril Říha

15.00 Adriana Debnárová (UMPRUM) Architektura v extrémních podmínkách
15.30 Nora Nagyová (VŠMU) Znakové systémy v tvorbě scénografa Toma Cillera
16.00 Hana Lehečková (DAMU) Dramatická postava a subjekt mluvčího v textech současné evropské dramatiky
16.30 zakončení konference