TERITORIA UMĚNÍ 2017

Vědecká konference doktorandů českých a slovenských
uměleckých škol AMU, UMPRUM, AVU, JAMU a VŠMU.

Pořádá Akademie múzických umění v Praze.

ÚVOD

Teritoria umění je vědecká konference doktorandů českých a slovenských uměleckých škol, kterou od roku 2014 pořádá každoročně Akademie múzických umění v Praze. Jednotlivé ročníky nejsou tematicky vymezeny, prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.